بررسی ارتباط بین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر)
بررسی ارتباط بین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر)
دوره 3، شماره 6، بهار 1400، صفحه 118 - 100
نویسندگان : هدایت حسین زاده * و مهدی هوشمند

چکیده :
در سال‌های اخیر انقلابی به مثابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته است و بسیاری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر، شرکت‌ها با یکدیگر و افراد با شرکت‌ها و دولت‌ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق رهگیری از سیستم‌های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است. واژه گردشگری از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانیکه مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طولانی شد باعث شد که اغلب گردشگرها بیش از هر چیز به آب و هوا، فرهنگ یا طبیعت مقصد خود علاقه‌مند شدند به همین دلیل مشکین شهر به عنوان یکی از شهرهای توریستی انتخاب شد. گردشگری سازمان یافته امروزه یک صنعت بسیار مهم در تمام جهان است. بی شک گردشگری مدرن با توسعه اقتصادی میسر است چرا که پل معلق در شهرستان مشکین شهر حال و هوای دیگری در توسعه گردشگری به مشکین شهر داده است و وجود زیپ‌لاین‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی که با حضور در مکان گردشگری اگر داده تلفن همراه مسافران باز باشد با اتصال سریع وای فای و استفاده و راهنمایی‌های اینترنتی یکی دیگر از خدمات گردشگری در طول سفر برای مسافران حتی مسافران خارجی نیز می‌باشد. در این مقاله بررسی ارتباط بین پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی شهرستان مشکین شهر) بررسی می‌شود.

واژگان کلیدی :
تجارت الکترونیک، رشد اقتصادی، توسعه صنعت گردشگری، شهرستان مشکین‌ شهر