بررسی عوامل موثر بر قصد خرید لوکس مشتریان با استفاده از روش داده کاوی (مطالعه موردی حوزه پوشاک)
بررسی عوامل موثر بر قصد خرید لوکس مشتریان با استفاده از روش داده کاوی (مطالعه موردی حوزه پوشاک)
دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحه 25 - 1
نویسندگان : احسان آصفی داریان و عباس سقایی * و امیر عزیزی

چکیده :
مطالعه رفتار مشتری در هر کسب و کار برای درک مخاطب هدف و ایجاد محصولات و خدمات پیشنهادی جذاب‌تر مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بنابراین هدف ما در این پژوهش استفاده از تکنیک‌ جنگل تصادفی جهت مدلسازی قصد خرید مشتریان برای خرید کالای لوکس (کت و شلوار) بود. مشتریان یک برند کت و شلوار را شناسایی کردیم و دریافتیم که پزشکان افرادی هستند که سالیانه مبلغ زیادی برای خرید کت و شلوار از این برند صرف کرده اند. از این رو عوامل اثرگذار بر قصد خرید کت و شلوار لوکس را در سطح جامعه بین پزشک‌ها بررسی کردیم. جامعه آماری این تحقیق پزشک‌های شاغل در تعدادی از مراکز درمان تهران بود که داده‌هایی را بر اساس پرسشنامه‎ی محقق ساخته با 68 سوال از 174 پزشک جمع‌آوری کردیم.مدلسازی قصد خرید مشتری به کسب و کارها کمک می‌کند تا از هزینه‌های بیهوده برای بازاریابی خودداری کرده و به صورت بهینه برای استراتژی‌های بازاریابی خود هزینه کنند. بنابراین ما با استفاده از روش‎ جنگل تصادفی در نرم افزار R، این مدلسازی را انجام دادیم و متغیرهای اثرگذار بر قصد خرید کالای لوکس را شناسایی کردیم. سپس با استفاده از قواعد تلازمی، قوانینی را پیدا کردیم تا بیان کنیم این پزشک‌ها با چه رفتار، عقیده و نگرشی کت و شلوار لوکس خریداری می‎کنند.

واژگان کلیدی :
قصد خرید، رفتار خرید، لوکس، داده کاوی، جنگل تصادفی