دوره 4، شماره 11، تابستان 1401، صفحات 43 - 73
نویسندگان : علی درودچی *

چکیده :
مدیریت ایمنی، و به طور خاص موانع، شامل استفاده از اطلاعات بیانگر عملکرد، یعنی استفاده از شاخص های عملکرد ایمنی است. برای اینکه این اطلاعات مفید باشد، شاخص ها باید کیفیت مناسبی را نشان دهند. به عبارت دیگر، آنها باید مجموعه ای از معیارهای کیفیت از پیش تعریف شده را برآورده کنند. بدون نشان دادن کیفیت کافی، شاخص ها به طور کلی قادر به ارائه پشتیبانی کافی برای مدیریت موانع نیستند، که می تواند منجر به تصمیم گیری های ضعیف شود. در این مقاله استفاده از معیارهای SMART برای ارزیابی کیفیت شاخص های عملکرد ایمنی در صنایع فرآیندی در نظر گرفته شده است. SMART مخفف «ویژگی»، «قابلیت اندازه‌گیری» یا «مدیریت‌پذیری»، «دستیابی»، «ارتباط» و «مبتنی بر زمان» است که پنج جنبه و معیار کلیدی برای ارزیابی کیفیت یک شاخص را پوشش می‌دهد. بحث در مورد اینکه آیا شاخص ها قادر به نشان دادن کیفیت مناسب با رعایت این معیارها هستند، انجام شده است. یافته‌ها این است که همه معیارهای SMART باید برای یک شاخص عملکرد ایمنی برای نشان دادن کیفیت قابل قبول برآورده شوند و برای حمایت از تصمیم‌گیری مدیریت مانع مفید تلقی شوند. با این حال، همچنین مشاهده شده است که گنجاندن معیار \"M\" در ارزیابی کیفیت مورد نیاز نیست. وقتی همه معیارهای دیگر برآورده می شوند، هیچ راهی وجود ندارد که نتیجه گیری در نتیجه جنبه های قابل اندازه گیری یا مدیریت گمراه کننده باشد. از این رو، برای کیفیت شاخص عملکرد ایمنی، تنها چهار معیار برای چنین موقعیت‌هایی ارزیابی و پیشنهاد می‌شود تا مخفف آن به «STAR» خلاصه شود. یک شاخص ایمنی کلیدی که در تاسیسات فرآیند پایین دست استفاده می شود، به عنوان مثال \"رویدادهای خطرناک پر شدن بیش از حد مایعات\"، که از حادثه پالایشگاه شهر تگزاس در سال 2005 ناشی می شود، برای نشان دادن وضعیت استفاده می شود. این نشانگر همچنین در مورد حادثه دیگری، حادثه انبار نفت بانسفیلد در سال 2005، اعمال می شود تا زمینه وسیع تری برای استفاده از آن فراهم کند. یافته های این مقاله می تواند فراتر از زمینه مورد مطالعه نیز اعمال شود. این بدان معناست که علیرغم تمرکز بر شاخص‌های ایمنی در صنایع فرآیندی، یافته‌ها برای انواع دیگر شاخص‌های عملکرد و سایر صنایع انرژی مرتبط و قابل اجرا در نظر گرفته می‌شوند.

کلمات کلیدی :
شاخص های عملکرد، ایمنی، مدیریت موانع، هوشمندانه، شاخص، کیفیت، صنایع فرآیندی


مشاهده مقاله
155
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۵ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱