دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 26 - 41
نویسندگان : سید کامران یگانگی * و فریبا اکرادلو

چکیده :
پژوهش عملیاتی رویکردی علمی است که درصدد حل مسائل مدیریتی است و هدف آن کمک به مدیران جهت تصمیم گیری بهتر و بهینه تر است. پژوهش عملیاتی گرچه علم نوپایی است ولی در بسیاری از حوزه ها شناخته شده و کاربرد دارد. در هر مسئله ای که به تصمیم گیری منجر شود به کارگیری فن پژوهش عملیاتی پررنگ تر است. امروزه مباحث پژوهش عملیاتی جهت تسهیل عملکرد، رفع پیچیدگی ها به سوی بهره وری بالا و استفاده بهینه منابع سازمان کاربرد گسترده ای دارد. در این راستا در این مقاله به بررسی کاربرد پژوهش عملیاتی در بهره وری پرداخته شده است این مقاله، با توجه به گسترش علوم مدیریتی به اهمیت استفاده از روش های مختلف پژوهش عملیاتی در رابطه با مدیریت بهره وری می پردازد. دورانی که پیشرفت های سریع سازمان ها و تغییرات سریع محیط برون سازمانی را شاهد هستیم مدیران را برای استفاده از تکنیک هایی که بتوانند خود را با شرایط وفق دهند وادار می نماید تا اینکه به اهداف مورد نظر سازمان دست یابند. یکی از راه کارهایی که در زمینه مدیریت بهره وری می توان از آن بهره جست استفاده از روش ها و تکنیک های پژوهش عملیاتی می باشد. که آسان ترین و سریع ترین و به صرفه ترین راه را با کمک فرمول های ریاضی، آمار، بهینه سازی، تصمیم گیری به ما نشان می دهد پژوهش عملیاتی سابقه ی دیرینه ای در بهبود روش های عملیاتی، به ویژه در کاهش هزینه ها دارد.

کلمات کلیدی :
پژوهش عملیاتی، بهره وری، مدیریت


مشاهده مقاله
36
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱