دوره 3، شماره 9، زمستان 1400، صفحات 25 - 1
نویسندگان : احسان آصفی داریان و عباس سقایی * و امیر عزیزی

چکیده :
مطالعه رفتار مشتری در هر کسب و کار برای درک مخاطب هدف و ایجاد محصولات و خدمات پیشنهادی جذاب‌تر مورد مطالعه قرار می‎گیرد. بنابراین هدف ما در این پژوهش استفاده از تکنیک‌ جنگل تصادفی جهت مدلسازی قصد خرید مشتریان برای خرید کالای لوکس (کت و شلوار) بود. مشتریان یک برند کت و شلوار را شناسایی کردیم و دریافتیم که پزشکان افرادی هستند که سالیانه مبلغ زیادی برای خرید کت و شلوار از این برند صرف کرده اند. از این رو عوامل اثرگذار بر قصد خرید کت و شلوار لوکس را در سطح جامعه بین پزشک‌ها بررسی کردیم. جامعه آماری این تحقیق پزشک‌های شاغل در تعدادی از مراکز درمان تهران بود که داده‌هایی را بر اساس پرسشنامه‎ی محقق ساخته با 68 سوال از 174 پزشک جمع‌آوری کردیم.مدلسازی قصد خرید مشتری به کسب و کارها کمک می‌کند تا از هزینه‌های بیهوده برای بازاریابی خودداری کرده و به صورت بهینه برای استراتژی‌های بازاریابی خود هزینه کنند. بنابراین ما با استفاده از روش‎ جنگل تصادفی در نرم افزار R، این مدلسازی را انجام دادیم و متغیرهای اثرگذار بر قصد خرید کالای لوکس را شناسایی کردیم. سپس با استفاده از قواعد تلازمی، قوانینی را پیدا کردیم تا بیان کنیم این پزشک‌ها با چه رفتار، عقیده و نگرشی کت و شلوار لوکس خریداری می‎کنند.

کلمات کلیدی :
قصد خرید، رفتار خرید، لوکس، داده کاوی، جنگل تصادفی