دوره 4، شماره 13، زمستان 1401، صفحات 13 - 25
نویسندگان : داود طالبی و رضا محمدی *

چکیده :
موج پیشرفت های هوشمندانه در تمام فضاهایی که انساندر آن قرار دارد، فرصت هایی را برای رشد و بهبود ایجاد کرده است. موارد و موضوعاتی که 20-15 سال پیش غیرممکن به نظر می رسید، هم اکنون جزو بدیهیات زندگی آدمی است. برای مثال، پرداخت آنلاین، بانکداری الکترونیکی، کیف پول مجازی و ... به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. فناوری زنجیره های بلوکی یک انقلاب نوین در عصر فناوری اطلاعات است که هم اکنون جنبه¬های زیادی از زندگی و صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. جنبه¬هایی مانند اینترنت اشیاء، ساخت و تولید، فناوری های مالی و پولی و زنجیره¬های تامین. در این مقاله تلاش شده جنبه های مختلف سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و امکان ادغام و یکپارچگی آن با فناوری زنجیره های بلوکی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به معماری اغلب نرم افزارهای موجود برنامه ریزی منابع سازمانی، ادغام و یکپارچگی این فناوری با ERP در مواردی می تواند سخت و پرهزینه می باشد و ضروری است که تغییراتی در ساختار و معماری برخی نرم افزارهای ERP صورت پذیرد که به معماری مناسب نیز اشاره گردیده است. برای دست یابی به مزایای امنیت و عدم دست کاری داده ها، یکپارچه سازی هر دو جنبه داده ها و منطق کسب و کار بسیار ضروری و حیاتی است.

کلمات کلیدی :
زنجیره های بلوکی، برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، رمزارز


مشاهده مقاله
42
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۴ آذر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱