دوره 5، شماره 14، بهار 1402، صفحات 60 - 80
نویسندگان : محسن امیرخانلو و سید مهدی رضائی *

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش تعیین سبد بهینه سهام در سطح شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت‌های سه ماهه سبد سرمایه‌گذاری روزانه بازار سرمایه ایران طی دوره آذر 1388 تا شهریور 1397 استفاده شده است. یافته‌های تجربی این مطالعه شامل محاسبه نسبت‌های بهینه‌گر و ارزیابی عملکرد با رویکرد تشکیل سبد طی دوره بررسی و تعیین وزن‌های سبد بهینه در دو سطح کلی صنایع و شرکت‌های موجود در صنایع است. بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه متعلق به سهامی است که در عین کنترل نسبت شارپ و بازده قطعی معادل، بازدهی مورد انتظار بالاتری دارد.

کلمات کلیدی :
مومنتوم دومرحله‌ای، معیار عملکرد، بهینه ‌سازی سبد سرمایه‌گذاری


مشاهده مقاله
268
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۵ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲