دوره 5، شماره 17، زمستان 1402، صفحات 105 - 120
نویسندگان : علی ثنایی مهر * و هادی خانیکی

چکیده :
تبلیغات جهانی به عنوان یک پدیده ارتباطی و بازاریابی تاثیر مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ها دارد. این پدیده قادر است بازارهای جهانی و تجارت بین الملل را توسعه بخشد و با اتخاذ استراتژی هایی متفاوت محصولات و خدمات یک کشور را به جهان معرفی و ارایه نماید. در واقع تبلیغات جهانی زمینه تحرکات اقتصادی و مالی را فراهم می کند، پس نقش بسزایی در رشد صنعت و اقتصاد وگردشگری کشور دارد. از طرفی تبلیغات بعنوان یک صنعت با توجه به فعالیتها و مشاغلی که درگیر می کند نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری داشته و نیز با گردش مالی که صورت می دهد باعث افزایش درآمدهای دولتی می گردد. این موارد در کنار سایر ویژگی های تبلیغات باعث شده است تا بتوان از آن به عنوان یکی از عواملی مهم در توسعه اقتصادی نام برد.با توجه به اهمیت این موضوع ، پرسش اصلی که مطرح می شود این است که نقش تبلیغات جهانی در رشد و توسعه اقتصادی کشور چیست؟ و ابعاد موثر تبلیغات جهانی در توسعه تجارت و گردشگری در کشور چه می باشد؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که کشورهای توسعه یافته بیشتر به مقوله تبلیغات پرداخته و سهم هزینه ای بیشتری به آن اختصاص می دهند و علاوه بر اینکه از مزایای اقتصادی حضور در بازارهای جهانی استفاده می کنند به رشد و توسعه اقتصادی خود سرعت می بخشند. بنابراین تجار و صاحبان کالا و خدمات ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی بایستی بتوانند ازقابلیت های ارتباطات و فعالیت هدفمند و گسترده در امور تبلیغات و اطلاع رسانی استفاده کنند. طبیعی است اگر از تبلیغ و اطلاع رسانی برای معرفی خود استفاده نکنند، جای پای لازم را در جهان و در منطقه پیدا نخواهند کرد. پس در کنار سایر اقدامات و برنامه ریزی ها بایستی از طریق تبلیغات حرفه ای و هدفمند جهانی ضمن حفظ جایگاه قبلی خود در بعضی محصولات نظیر فرش ، پسته، زعفران و... قادر باشند با گسترش تجارت خارجی، حضور در بازارهای کشورهای مختلف، جذب توریسم و گردشگری و... زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.

کلمات کلیدی :
توسعه اقتصادی، بازار جهانی، جهانی شدن، ارتباطات، تبلیغات جهانی


مشاهده مقاله
183
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۰۱ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲