دوره 4، شماره 10، بهار 1401، صفحات 55 - 42
نویسندگان : همراز پرتوی آریا و لیلی هوجقانی *

چکیده :
جوامع الکترونیک و آنلاین امروزی، نیازمند زمان تحویل کوتاه‌تری در پاسخگویی سفارشات خود می‌باشند. براین اساس زمان عامل بسیار مهمی درجهت کاهش هزینه‌ها و افزایش سود یک شرکت است. در فرآیند آماده‌سازی سفارش‌های مشتری، بیشترین اتلاف زمان مربوط به عملیات انتخاب سفارش‌ها، از محل ذخیره‌سازی کالاها در انبار می‌باشد. این کار غالباً توسط اپراتورهایی انجام می‌شود که با حرکت در محیط انبار، اقدام به انتخاب سفارش مشتری می‌کنند. تکرار زیاد عملیات انتخاب سفارش‌ مشتری و نیز زمان‌بر بودن این کار، یکی از عوامل تاثیرگذار بر پرهزینه بودن عملیات انبارداری می‌باشد. شرکت‌ها درجهت افزایش سود خود، اقدام به استفاده از روش‌هایی برای کاهش زمان آماده‌سازی سفارش‌ها، ازجمله: دسته‌بندی سفارش‌های مشتری، تغییر چیدمان انبار و منطقه‌بندی انبار و ... می‌کنند. دسته‌بندی سفارشات مشتری و مسیریابی اپراتور ، دو مورد از مهم‌ترین این اقدامات می‌باشند. که انجام بهینه این اقدامات از دغدغه‌های اصلی مدیران شرکت‌ها می‌باشد. ما در این مقاله به مطالعه و بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه دسته‌بندی سفارشات مشتریان و مسیریابی اپراتور جمع‌کننده ، پرداخته‌ایم.

کلمات کلیدی :
دسته‌بندی سفارش، مسیریابی اپراتور جمع‌کننده، انتخاب سفارش، مدیریت انبار